• ออกแบบและจัดทำเว็บไซด์ ราคา 10,000-25,000 บาท   ตัวอย่างผลงาน
  • ออกแบบและจัดทำเว็บแอพริเคชั่นด้วย Component, Module หรือ Plug-in สำหรับ Joomla CMS เริ่มต้นที่ 8,000 บาท
  • จดทะเบียนโดเมนต่างประเทศ .com, .net, .org, .biz, .info, .mobi, .tel, .asia กับอีก 142 นามสกุล ราคา 550 บาท
  • จดทะเบียนโดเมนภายในประเทศ .in.th, .co.th, .or.th, .ac.th, .mi.th, .go.th, .net.th ราคา 1,000 บาท
  • บริการให้เช่าพื้นที่เว็บไซด์ เริ่มต้นที่ 1,800 บาทต่อปี   รายละเอียด